Školska prvenstva / School competitions

Školsko prvenstvo Vojvodine

Sa početkom  školske godine , započinje kvalifikacioni ciklus školskih takmičenje. Organizuju se školska  i opštinska takmičenja.

U oktobru mesecu na novosadskom sajmu u okviru sajamske priredbe “LORIST” već tradicionalno se održava FINALE ŠKOLSKOG PRVENSTVA VOJVODINE U BICIKLIZMU.

Dečaci i devojčice POKRAJINSKI PRVACI    nagrađuju se medaljama 

Peharom  se nagrađuju  tri rezultatski
najuspešnije Opštine.

Prelazni pehar godinu dana krasi vitrinu REZULTATSK  NAJUSPEŠNIJE OPŠTINEi bicikl kao nagrada

2009. godine  Biciklistički savez Srbije  i Biciklisti čki savez Vojvodine organizuju  ŠKOLSKO  PRVENSTVO  SRBIJE  U  BICIKLIZMU