PROPOZICIJE

Organizator: BSV i BK „Elite"

Datum: 27.jul 2014

Mesto: Bački Petrovac, kod Mlina Petrovec na putu za Gložan

Pravo učešća: seniori, juniori, žene, amateri (cfa), masteri (30+), i stariji masteri (50+), U13 (poletarci/ke), mlađi kadeti, kadeti sa UCI licencom za 2014 i potvrdom o lekarskom pregledu ne starijim od 6 meseci.

Prijave: u Kancelariji komesara na mestu starta, 60 minuta (do 15 minuta) pre starta

Staza:
Seniori i juniori: Gložan - B.Petrovac - Gložan - B.Petrovac, 19,5 km. Polazak na mesto starta u 9,31
Masteri, amateri, kadeti, mlađi kadeti, žene: B.Petrovac - Gložan - B.Petrovac, 13 km, start po završetku trke juniora
U13: B.Petrovac - Gložan (okret na 1,1 km) - B.Petrovac, 2,2 km, start po završetku trke žena.

Ocenjivanje: Pobednik je takmičar, koji u svojoj kategoriji pravilno savlada celokupnu stazu za najkraće vreme.

Opšte odredbe: trke se voze po Pravilniku UCI, Tehničkom pravilniku BSS i ovim Propozicijama. Staza je zatvorena za ostali saobraćaj; svi učesnici su dužni da poštuju uputstva dobijena od saobraćajne policije, organizatora i sudija. Pratnja je dozvoljena isključivo motornim vozilom.
Interval starta je 1 minut.
Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke. Dozvoljena je upotreba bicikala svih tipova, osim „fiks" prenosa.
Vozilo medicinskog obezbeđenja (lekar) je postavljeno kod mesta start-cilj.
Učesnici svojim startom usvajaju ove Propozicije i voze na svoju vlastitu odgovornost, te Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za štete, nastale postupcima samih učesnika ili trećih lica.
Organizator zadržava pravo izmene ili dopune ovih Propozicija o čemu će obavestiti učesnike 60 minuta pre starta.

Troškovi: Organizator snosi troškove organizacije, sudija i nagrada. Ostale troškove snose sami učesnici.

Kazne: Po Kodeksu kazni

Nagrade: - medalje za prva tri takmičara u svakoj kategoriji sa najmanje tri plasirana takmičara.
Proglašenje pobednika u prostoru za Ceremonijal ispred Mlina Petrovec u B.Petrovcu u 12,00

Važne napomene: Trke se voze po svakom vremenu
Najbliža ambulanta: Dom zdravlja Bački Petrovac, M.Tita 6, tel.021/780-094
Najbliža bolnica: Kllinički Centar Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9, 021/484-3-484
Kontakt osoba Organizatora: Tibor Tarjan, 064/1148-4776

sve informacije na: www.danubecup.org ORGANIZATOR