PROPOZICIJE

Organizator: BSV i BK „Elite"

Datum: 26.jul 2014

Mesto: Kulpin

Pravo učešća: seniori, juniori, žene, amateri (cfa), masteri (30+), i stariji masteri (50+), mlađi kadeti, kadeti sa UCI licencom za 2014 i potvrdom o lekarskom pregledu ne starijim od 6 meseci.

Prijave: za svaku trku u Kancelariji komesara na mestu starta, 60 minuta (do 15 minuta) pre starta

Staza:
*seniori i juniori - start u 15.00: Centar Kulpina - B.Petrovac - Gložan - Begeč - Futog - Rumenka - Kisač - Stepanovićevo - Zmajevo - Ravno Selo - Kulpin - Bačk Petrovac, 77,3 km.
*mlađi kadeti, kadeti, žene, amateri, masteri(30+) i stariji masteri(50+) - start u 15.05: Centar Kulpina - B.Petrovac - Rumenka - Kisač - Stepanovićevo - Zmajevo - Ravno Selo - Kulpin - Bački Petrovac,55,4 km.

Ocenjivanje: Pobednik je takmičar, koji pravilno savlada celokupnu stazu za najkraće vreme.

Opšte odredbe: trke se voze po Pravilniku UCI, Tehničkom pravilniku BSS i ovim Propozicijama. Staza nije zatvorena za ostali saobraćaj, vozi se u uslovima saobraćaja u režimu kolone pod pratnjom uz obezbeđenje saobraćajne policije; svi učesnici su dužni da poštuju važeće saobraćajne propise, kao i uputstva dobijena od saobraćajne policije, organizatora i sudija. Limit: 10 min.
Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke.
Vozilo medicinskog obezbeđenja (lekar) je iza poslednjeg takmičara.
Učesnici svojim startom usvajaju ove Propozicije i voze na svoju vlastitu odgovornost, te Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za štete, nastale postupcima samih učesnika ili trećih lica.
Organizator zadržava pravo izmene ili dopune ovih Propozicija o čemu će obavestiti učesnike 60 minuta pre starta.

Troškovi: Organizator snosi troškove organizacije, sudija i nagrada. Ostale troškove snose sami učesnici.

Kazne: Po Kodeksu kazni

Nagrade: - medalje za prva tri takmičara u svakoj kategoriji sa najmanje tri plasirana takmičara.
Proglašenje pobednika u prostoru za Ceremonijal ispred Marketa Univerexport u B.Petrovcu u 17,30

Važne napomene: Trke se voze po svakom vremenu
Najbliža ambulanta: Dom zdravlja Bački Petrovac, M.Tita 6, tel.021/780-094
Najbliža bolnica: Kllinički Centar Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9, 021/484-3-484
Kontakt osoba Organizatora: Tibor Tarjan, 064/1148-4776

sve informacije na: www.danubecup.org ORGANIZATOR