VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

 

PRVENSTVO VOJVODINE
KRITERIJUM

NOVOSADSKI SAJAM
18.10.2014.g

 

ORGANI
ZATOR :

B.S.VOJVODINE I BICIKLISTIÄŒKI KLUB VELO - NOVI SAD

KATEGORIJE :

mlađi kadeti, kadeti, juniori, žene, seniori, mastersi i CFA

DATUM TRKE:

START:

SUBOTA,18.10.2014. - Start prve trke je u 14.00 časova:

14:00 h - Poletarci - Poletarke          6   krugova (2-4-6)

14:20 h - Ml. kadeti, žene U17-U15   12 krugova (3-6-9-12)

14,50 h - Kadeti, žene U19 - Elita     15 krugova (3-6-9-12-15)

15,30 h - Juniori, mastersi i cfa        20 krugova (4-8-12-16-20)

16,10 h - Elite                                     24 kruga     (4-8-12-16-20-24)

STAZA :

u krugu Novosadskog sajma

PRIJAVE:

Na mestu starta - od 13:30 do 13.50 časova.

Ili na mail bsv@neobee.net

Za sve takmičare obavezna licenca za 2014. godinu

OSIGURANJE I ZDRAVSTVENO

BICIKLI:

Učesnici trke moraju posedovati tehnički ispravne bicikle sa
sigurnim kočionim sistemom i zaštitne kacige.

TROÅ KOVI :

Biciklistički klub Velo snosi troškove organizacije i nagrada.

OCENJI
VANJE

Takmičari moraju da odvezu celu predviđenu dužinu staze.

Trka se završava prolaskom prvog takmičara kroz cilj, plasmani
se odvajaju.

NAGRA
DE :

Nagrađuju se medaljama prva 3 takmičara u svakoj kategoriji.
Proglašavaju se kategorije u kojima trku završi najmanje tri
takmičara-ke

TEHNI
ÄŒKI PROPISI:

Trka se vozi po odredbama Pravilnika BSS i BSV  i ovim
Propozicijama.Takmičari svojim startom potvrđuju da startuju na
sopstvenu odgovornost.

Kontrola prenosa obavezna za sve kategorije za koje je
propisan prenos.
Organizator ne snosi nikakve posledice za postupke i
nanetu štetu učesnika prema sebi, drugim licima i obrnuto.

KAZNE I ŽALBE

Prema Kodeksu kazni BSV.

OSTALE ODREDBE :

Organizator zadržava pravo izmena i dopunu ovih Propozicija uz
obavezu da iste saopšti učesnicima najkasnije jedan sat pre starta trke.

Kontakt: Biciklistički klub Velo Novi Sad

E mail - subicnebojsa@gmail.com

Subić Nebojša  063/458872