VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

BICIKLISTICKI KLUB                 
„ JEDNOTA "

SAVE KOVACEVICA BB Å ID

 

 

CIKLO  -  KROS

P R O P O Z I C I J E

NAZIV TRKE:                            PRVENSTVO VOJVODINE

MESTO ODRŽAVANJA:               ŠID

DATUM ODRŽAVANJA:             09. MART 2014. GODINE  (nedelja)

ORGANIZATOR:                         BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE , BICIKLISTIČKI KLUB "JEDNOTA"

DISCIPLINA:                            CIKLO-KROS
KATEGORIJE:                            U-13, mladji kadeti, kadeti, juniori, žene, elita, mastersi, cycling for all
TEHNIČKI SASTANAK:               09.03.2014. godine sa početkom u 10,oo sati - PODELA BROJEVA do 10,45 h.

STAZA:                                     ŠID, krug dužine 1700 metara

VREME STARTA:                        11,oo sati

MESTO STARTA i CILJA:             Pomoćni teren SD Jednota Šid

SATNICA:

11,00               U-13                                                        2 kruga

11,15              mladji kadeti                             do        20 minuta

11,16               žene juniorke                           do        20 minuta

11,40               kadeti                                       do        30 minuta

11,41               žene elita                                 do         30 minuta

12,15               elite                                         do        50 minuta

12,16               juniori                                      do        40 minuta

13,10               mastersi, cycling for all        do        30 minuta

13,40              PROGLAŠENJE POBEDNIKA

Broj krugova će se odrediti na bazi vremena prvog takmičara koji odveze dva kruga. Na kraju trećeg
kruga prvom takmičaru će biti naznačeno na pokazivaču koliko krugova ima do kraja, osim u
kategorijama gde je to određeno.

BICIKL:                                    Mogu se koristiti bicikli tehničkih karakteristika propisanih tehničkim pravilnikom UCI za ciklo-kros takmičenja. Širina guma nesme preći 33 mm. Krivi korman, kruta viljuška.

Kategorija U-13 i veterani mogu voziti sve vrste bicikala. Takmičar koji je nosilac licence druge takmičarske kategorije ne može nastupiti u kategoriji mastersa ili cycling for all.

OPREMA TAKMIČARA:                Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravan bicikl.

Takmičari su obavezni da na Prvenstvu  Vojvodine startuju i nose jednoobrazn dresove svoga kluba.
PRAVILA TRKE:                         Trke se voze po pravilima UCI za ciklo-kros takmičenja i odluka BSV. Takmičari moraju biti registrovani i posedovati licencu BSS za 2014.godinu. Takmičar koji bude stignut za ceo krug od strane vodećeg takmičara mora po prolasku linije cilja napustiti stazu.

POSTROJAVANJE NA STARTU:    Takmičari će se postrojavati tako da se u prvom redu nalaze osam takmičara iz različitih klubova (po redosledu prijavljivanja) ostali članovi ekipe staju u kolonu iza svog takmičara u prvom redu. Sledećih osam klubova postrojavaju se po istom principu iza prethodno postavljenih.

NAGRADE:                                Za Prvenstvo Vojvodine prva tri takmičara iz klubova sa teritorije APV. Proglašenje rezultata Prvenstva Vojvodine vrši se samo ukoliko je trku završilo tri takmaičara-ke. Mastersi se nagrađuje po starosnim kategorijama AB, CD.

PREKRŠAJI I KAZNE:                 Po pravilniku UCI i odlukama BSV

TROŠKOVI:                                Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada.
PRIJAVE:                                    E-mail: bsv@neobee.net  ili  mikicobe@gmail.com

PODELA STARTNIH BROJEVA:    na tehničkom sastanku.NAPOMENA:      Organizator zadržava pravo da takmičenje neće održati ukoliko prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja, 24 sata pre dana održavanja takmičenja, bude niža  od - 5 stepeni.


Organizator se obavezuje da sve prijavljene ekipe o neodržavanju obavesti putem telegrama.Organizator zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija koje se objavljuju najkasnije na Tehničkom sastanku.

BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE                       BICIKLISTIČKI KLUB »JEDNOTA«

Novi Sad                                                              ŠID