VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

R E Z U L T A T I                        SLIKE - ALBUM      

03.03.2013.
PRVENSTVO VOJVODINE CIKLO KROS


BICKLISTIČKI  KLUB

„ JEDNOTA " Š I D


P R O P O Z I C I J E

NAZIV TRKE: PRVENSTVO VOJVODINE
MESTO ODRŽAVANJA: ŠID
DATUM ODRŽAVANJA: 03. MART 2013. GODINE (nedelja)
ORGANIZATOR: BICIKLISTIÄŒKI SAVEZ VOJVODINE
BICIKLISTIÄŒKI KLUB "JEDNOTA"
DISCIPLINA: CIKLO-KROS
KATEGORIJE: U-13, mladji kadeti, kadeti, juniori, žene, elita, mastersi, cycling for all
TEHNIČKI SASTANAK: 03.03.2013. godine sa početkom u 10,oo sati.
STAZA: ŠID, krug dužine 1900 metara
VREME STARTA: 11,oo sati
MESTO STARTA i CILJA: Pomoćni teren SD Jednota Šid
SATNICA:
11,00 poletarci 2 kruga
11,15 mladji kadeti 3 kruga
11,16 žene juniorke 4 kruga
11,30 kadeti I cfa 5 krugova
12,00 žene elita i mastersi 6 krugova
12,30 elite do 40 minuta
12,31 juniori do 40 minuta
13,30 PROGLAÅ ENJE POBEDNIKA
Broj krugova će se odrediti na bazi vremena prvog takmičara koji odveze dva kruga. Na kraju trećeg kruga prvom takmičaru će biti naznačeno na pokazivaču koliko krugova ima do kraja, osim u kategorijama gde je to određeno.
BICIKL: Mogu se koristiti bicikli tehničkih karakteristika propisanih tehničkim pravilnikom UCI za ciklo-kros takmičenja. Širina guma nesme preći 33 mm. Krivi korman, kruta viljuška.
Kategorija U-13 i veterani mogu voziti sve vrste bicikala. Takmičar koji je nosilac licence druge takmičarske kategorije ne može nastupiti u kategoriji mastersa ili cycling for all.
OPREMA TAKMIČARA: Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravan bicikl.
Takmičari su obavezni da na Prvenstvu Vojvodine startuju i nose jednoobrazne dresove svoga kluba.
PRAVILA TRKE: trke se voze po pravilima UCI za ciklo-kros takmičenja i odluka BSV. Takmičari moraju biti registrovani i posedovati licencu BSS za 2013.godinu. Takmičar koji bude stignut za ceo krug od strane vodećeg takmičara mora po prolasku linije cilja napustiti stazu.
POSTROJAVANJE NA STARTU: Takmičari će se postrojavati tako da se u prvom redu nalaze osam takmičara iz različitih klubova (po redosledu prijavljivanja) ostali članovi ekipe staju u kolonu iza svog takmičara u prvom redu. Sledećih osam klubova postrojavaju se po istom principu iza prethodno postavljenih.
NAGRADE: Prva tri takmičara u svakoj kategoriji, posebno za Prvenstvo Vojvodine prva tri takmičara iz klubova sa teritorije APV. Proglašenje rezultata Prvenstva Vojvodine vrši se samo ukoliko je trku završilo tri takmaičara-ke.
Mastersi se nagrađuje po starosnim kategorijama.
PREKRÅ AJI I KAZNE: Po pravilniku UCI i odlukama BSV
TROŠKOVI: Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada.
PRIJAVE: mikicobe@gmail.com do petka (01.03.2013.) u 14,oo sati.
E-mail: bsv@neobee.net
PODELA STARTNIH BROJEVA: na tehničkom sastanku.
NAPOMENA: Organizator zadržava pravo da takmičenje neće održati ukoliko prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja, 24 sata pre dana održavanja takmičenja, bude niža od - 5 stepeni. Organizator se obavezuje da sve prijavljene ekipe o neodržavanju obavesti putem telegrama.

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija koje se objavljuju najkasnije na Tehničkom sastanku.
BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE BICIKLISTIČKI KLUB »JEDNOTA«