VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

 

REZULTATI


P R O P O Z I C I J E

NAZIV TRKE: PRVENSTVO VOJVODINE U PLANINSKOM BICIKLIZMU
MESTO ODRŽAVANJA: ŠID - BERKASOVO - IZLETIŠTE LIPOVAČA
DATUM ODRŽAVANJA: 29.MAJ.2016. GODINE
ORGANIZATOR: BICIKLISTIÄŒKI SAVEZ VOJVODINE I BICIKLISTIÄŒKI KLUB "JEDNOTA Å ID"
DISCIPLINA: MTB - CROS COUNTRY
KATEGORIJE: U-13, mladji kadeti, kadeti, Masters, juniori, elite
Žene i muškarci
TEHNIČKI SASTANAK: 29.05.2016. godine sa početkom u 11,oo sati.
STAZA: IZLETIŠTE LIPOVAČA krug dužine 3700 metara
U13M/W prvi startuje, dužina staze 1.700m

VREME STARTA: 11,oo h / U13 M/Ž prvi startuje 3. MALA KRUGA
11,30 h / MLADJI KADETI, KADETI M/Ž 3.KRUGA
12.20 h / MASTERSI, ŽENE JUNIORKE I ŽENE ELITE 4.KRUGA
13.30 h / ELITEI JUNIORI 6.KRUGOVA

14,30 h / PROGLAÅ ENJE POBEDNIKA
BICIKL: Mogu se koristiti bicikli tehničkih karakteristika propisanih tehničkim pravilnikom UCI za MTB takmičenja.

OPREMA TAKMIÄŒARA:
Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravan bicikl.
Takmičari su obavezni da startuju i nose jednoobrazne dresove svoga kluba.

PRAVILA TRKE: trke se voze po pravilima UCI za MTB takmičenja i odluka BSV. Takmičari moraju biti registrovani i posedovati licencu BSS za 2016.godinu. Takmičar koji bude stignut za ceo krug od strane vodećeg takmičara završava trku po prolasku prvoplasiranog kroz cilj na kraju trke.

POSTROJAVANJE NA STARTU: Takmičari će se postrojavati tako da se u prvom redu nalaze osam takmičara iz različitih klubova (po redosledu prijavljivanja) ostali članovi ekipe staju u kolonu iza svog takmičara u prvom redu. Sledećih osam klubova postrojavaju se po istom principu iza prethodno postavljenih.

NAGRADE: Prva tri takmičara
PREKRÅ AJI I KAZNE: Po pravilniku UCI i odlukama BSS
TROŠKOVI: Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada.
PRIJAVE: E-mail: mikicobe@gmail.com
STARTNINA: 0.din
PODELA STARTNIH BROJEVA: do 11,oo h (starta prve trke u programu)na tehničkom sastanku.

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija koje se objavljuju najkasnije na Tehničkom sastanku.


BICIKLISTIČKI KLUB »JEDNOTA«
BICIKLISTIÄŒKI SAVEZ VOJVODINE