VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

 

REZULTATI

 

Prvenstvo vojvodine u CikloKrosu        

P r o p o z i c i j e

ORGANIZATOR: Udruženje biciklista SREM, B.K.Jednota Šid, Biciklistički Savez Vojvodine

DATUM: 21.02.2016. (nedelja)

MESTO: Sremska Mitrovica - Savski Kej                                                                                                            
PRAVO UČEŠĆA:
Svi registrovani  takmičari sa licencom za 2016.godinu   
STAZA:Savski kej - kupalište - kružna staza , dužina kruga 2100 m
PRIJAVE
I PODELA BROJEVA: na mejl: bsv.velo@sbb.rs  do 20.02.2016. do 11,oo
i na  mestu starta  od 9,30-10,45
TEHNIČKI  SASTANAK:
15 min. pre početka takmičarskog  programa.

Program:

  • 9,30 prijave i podela brojeva
  • 10,45 tehnički sastanak
  • 10,55 postrojavanje takmičara
  • 11,00 POLETARCI M/Ž 2 kruga
    11,15 ML.KADETI M/Ž 3 kruga
  • 11,45 KADETI M/ Ž do 30 min.
  • 12.15 ŽENE ELITE, JUNIORKE, MASTERSI i CFA do 30 min.
  • 12.45 SENIORI I JUNIORI do 50 min.
  • 13,45 ceremonijal proglaÅ¡enja pobednika

OCENJIVANJE. Pobednik je takmičar , koji pravilno prođe stazu za najkraće vreme.Kada prvi takmičar prođe cilj svi takmičari posle njega završavaju trku..
ODREDBE :
Trka se vozi po pravilima UCI, BSS, BSV i ovim Propozicijama. Svi takmičari moraju biti propisno odeveni, nositi zaštitnu kacigu, koristiti tehnički ispravan bicikl za ciklo kros (kadeti, juniori ,seniori , mastersi i CFA obavezno ciklo-kros bicikl- kruta vila,kriv volan i gume ne šire od 33 mm).
Poletarci i mlađi kadeti  mogu koristiti MTB bicikl.
Svojom prijavom i startom svi takmičari usvajaju ove propozicije i voze na  sopstvenu odgovornost. Organizator  zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija uz obavezu da iste saopšti učesnicima naj kasnije 15 minuta pre starta kategorije..
Organizator ne preuzima odgovornost za dela učinjena takmičarima i drugim učesnicima ili koja učine učesnici prema sebi ili trećim licima.                                                 
NAPOMENA : U slučaju da 24h pre starta prve trke dnevna prognozirana temperatura po RHMZ ispod  -5 stepeni C  , takmičenje se neće održati a organizator ima obavezu da o tome obavesti   klubove koji  su registrovali takmičare i one koji su se peijavili za ciklo-kros                                                                 
NAGRADE: MEDALJE ZA PRVA TRI TAKMIÄŒARA U SVAKOJ KATEGORIJI
Za Prvenstvo Vojvodine proglašavaju se rezultati u kategorijama gde trku završi  najmanje tri takmičara / rke.

TROŠKOVI: Organizator snosi troškove organizacije, sudija i nagrada, dok ostale troškove snose sami učesnici.