VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
.-
Prvenstvo Vojvodine

PRVENSTVO VOJVODINE BRDSKO

B E O Č I N

19.09.2015.g

ORGANIZATOR :

BICIKLISTIÄŒKI KLUB FRUÅ KOGORAC - SREMSKA KAMENICA I B.S.VOJVODINE

KATEGORIJE :

mlađi kadeti, kadeti, juniori, žene, seniori, mastersi i CFA

DATUM TRKE:

START:

SUBOTA,19.09.2015. - Start prve trke je u 11.00 časova:

11:00 h - elite i juniori žene (juniorke - elita)

11:02 h - kadeti, mastersi i cfa

Po prolasku prethodnih - mlađi kadeti ,žene (U-17, U-15)

Po prolasku prethodnih - poletarci, poletarke

STAZA :

BEOČIN raskrsnica za Crveni čot - Crveni čot

Elita, Juniori, Žene Elita,U19   -   9 km

Kadeti, Mastersi i Cfa   -   7 km

Mlađi kadeti, žene U17-U15   -   5 km

Poletarci-ke    -   3 km

PRIJAVE:

Na mestu starta - od 10:30 do 10.50 časova.

Ili na mail bsv@neobee.net

Za sve takmičare obavezna licenca za 2015. godinu

OSIGURANJE I ZDRAVSTVENO

BICIKLI:

Učesnici trke moraju posedovati tehnički ispravne bicikle sa sigurnim kočionim sistemom i zaštitne kacige.

TROÅ KOVI :

Biciklistički klub Fruškogorac snosi troškove organizacije i nagrada.

OCENJIVANJE

Takmičari moraju da odvezu celu predviđenu dužinu staze.

Trka se završava prolaskom prvog takmičara kroz cilj za svaku kategoriju, jer se plasmani odvajaju.

NAGRADE :

Nagrađuju se medaljama prva 3 takmičara u svakoj kategoriji. Proglašenje za PRVENSTVO VOJVODINE izvršiće se ukoliko trku završi najmanje 3 takmičara.

TEHNIÄŒKI PROPISI:

Trka se vozi po odredbama Pravilnika BSV  i ovim Propozicijama uz poštovanje ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA u uslovima saobraćaja.

Takmičari svojim potpisom na potpisnoj listi potvrđuju da startuju na sopstvenu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakve posledice za postupke i nanetu štetu učesnika prema drugim licima i obrnuto.

KAZNE I ŽALBE

Prema Kodeksu kazni BSV.

OSTALE ODREDBE :

Organizator zadržava pravo izmena i dopunu ovih Propozicija uz obavezu da iste saopšti učesnicima najkasnije jedan sat pre starta trke.

Kontakt: Biciklistički klub Fruškogorac Sremska Kamenica

E mail - jadrankabjelica@sbb.rs

Bjelica Jadranka  062/290846