VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

 

PRVENSTVO VOJVODINE - KRITERIJUM

NOVOSADSKI SAJAM   - Novi  Sad

19. 09. 2015.

ORGANIZATOR :

B.S.VOJVODINE I BICIKLISTIÄŒKI KLUB FRUÅ KOGORAC

KATEGORIJE :

mlađi kadeti, kadeti, juniori, žene, seniori, mastersi i CFA

DATUM TRKE:

START:

SUBOTA,19.09.2015. - Start prve trke je u 14.00 časova:

14:00 h - Poletarci - Poletarke          6   krugova (2-4-6)

14:20 h - Ml. kadeti, žene U17-U15   12 krugova (3-6-9-12)

14,50 h - Kadeti, žene U19 - Elita     15 krugova (3-6-9-12-15)

15,30 h - Juniori, mastersi i cfa        20 krugova (4-8-12-16-20)

16,10 h - Elite                                     24 kruga     (4-8-12-16-20-24)

STAZA :

u krugu Novosadskog sajma

PRIJAVE:

Na mestu starta - od 13:30 do 13.50 časova.

Ili na mail bsv@neobee.net

Za sve takmičare obavezna licenca za 2015. godinu

OSIGURANJE I ZDRAVSTVENO

BICIKLI:

Učesnici trke moraju posedovati tehnički ispravne bicikle sa sigurnim kočionim sistemom i zaštitne kacige.

TROÅ KOVI :

Biciklistički klub Fruškogorac snosi troškove organizacije i nagrada.

OCENJIVANJE

Takmičari moraju da odvezu celu predviđenu dužinu staze.

Trka se završava prolaskom prvog takmičara kroz cilj, plasmani se odvajaju.

NAGRADE :

Nagrađuju se medaljama prva 3 takmičara u svakoj kategoriji. Proglašavaju se kategorije u kojima trku završi najmanje tri takmičara-ke

TEHNIÄŒKI PROPISI:

Trka se vozi po odredbama Pravilnika BSS i BSV  i ovim Propozicijama.

Takmičari svojim startom potvrđuju da startuju na sopstvenu odgovornost.

Kontrola prenosa obavezna za sve kategorije za koje je propisan prenos.

Organizator ne snosi nikakve posledice za postupke i nanetu štetu učesnika prema sebi, drugim licima i obrnuto.

KAZNE I ŽALBE

Prema Kodeksu kazni BSV.

OSTALE ODREDBE :

Organizator zadržava pravo izmena i dopunu ovih Propozicija uz obavezu da iste saopšti učesnicima najkasnije jedan sat pre starta trke.

Kontakt: Biciklistički klub Fruškogorac Sremska Kamenica

E mail - jadrankabjelica@sbb.rs

Bjelica Jadranka  062/290846