VESTI
.-
Prvenstvo Vojvodine

 

15.03.2015.  CIKLO KROS REZULTATI  DOWNLOAD


P R O P O Z I C I J E

NAZIV TRKE:                       PRVENSTVO VOJVODINE

MESTO ODRŽAVANJA:         BAČKA PALANKA - TIKVARA

DATUM ODRŽAVANJA:   15. MART 2015. GODINE  (nedelja)

ORGANIZATOR:                         BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE

BICIKLISTIÄŒKI KLUB "JEDNOTA"-OMLADINSKI KLUB BAÄŒKA PALANKA

DISCIPLINA:                             CIKLO-KROS

KATEGORIJE:                            U-13, mladji kadeti, kadeti, juniori, žene, elita, mastersi, cycling for all

TEHNIČKI SASTANAK:               15.03.2015. godine sa početkom u 10,oo sati.

STAZA:                                     ŠID, krug dužine 1900 metara

VREME STARTA:                        11,oo sati

MESTO STARTA i CILJA:             IZLETIŠTE TIKVARA , DUNAVSKI KEJ

SATNICA:

11,00               poletarci          M-Ž                                           2 kruga

11,15              mladji kadeti     M-Ž                                          3 kruga

11,16               žene elita i žene juniorke                                4 kruga

11,30               kadeti   I cfa     M-Ž                                          5 krugova

12,00               i mastersi                                             6 krugova

12,30               elite                                         do        50 minuta

12,31               juniori                                      do        40 minuta

13,30              PROGLAŠENJE POBEDNIKA

Broj krugova će se odrediti na bazi vremena prvog takmičara koji odveze dva kruga. Na kraju trećeg kruga prvom takmičaru će biti naznačeno na pokazivaču koliko krugova ima do kraja, osim u kategorijama gde je to određeno.

BICIKL:                                    Mogu se koristiti bicikli tehničkih karakteristika propisanih tehničkim pravilnikom UCI za ciklo-kros takmičenja. Širina guma nesme preći 33 mm. Krivi korman, kruta viljuška.

Kategorija U-13 i veterani mogu voziti sve vrste bicikala. Takmičar koji je nosilac licence druge takmičarske kategorije ne može nastupiti u kategoriji mastersa ili cycling for all.

OPREMA TAKMIČARA:                Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravan bicikl.

Takmičari su obavezni da na Prvenstvu  Vojvodine startuju i nose jednoobrazne                                                                                                                                           dresove svoga kluba.

PRAVILA TRKE:                         trke se voze po pravilima UCI za ciklo-kros takmičenja i odluka BSV. Takmičari moraju biti registrovani i posedovati licencu BSS za 2015.godinu. Takmičar koji bude stignut za ceo krug od strane vodećeg takmičara mora po prolasku linije cilja napustiti stazu.

POSTROJAVANJE NA STARTU:    Takmičari će se postrojavati tako da se u prvom redu nalaze osam takmičara iz različitih klubova (po redosledu prijavljivanja) ostali članovi ekipe staju u kolonu iza svog takmičara u prvom redu. Sledećih osam klubova postrojavaju se po istom principu iza prethodno postavljenih.

NAGRADE:                                Prva tri takmičara u svakoj kategoriji, posebno za Prvenstvo Vojvodine prva tri takmičara iz klubova sa teritorije APV.

PREKRŠAJI I KAZNE:                 Po pravilniku UCI i odlukama BSV

TROŠKOVI:                               Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada.

PRIJAVE:                                   mikicobe@gmail.com

E-mail: bsv@neobee.net

PODELA STARTNIH BROJEVA:    na tehničkom sastanku.

NAPOMENA:      Organizator zadržava pravo da takmičenje neće održati ukoliko prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja, 24 sata pre dana održavanja takmičenja, bude niža  od - 5 stepeni. Organizator se obavezuje da sve prijavljene ekipe o neodržavanju obavesti putem telegrama.

 

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija koje se objavljuju najkasnije na Tehničkom sastanku.

BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE                         BICIKLISTIČKI KLUB »JEDNOTA«