VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Prvenstvo Vojvodine

 BICIKLISTIÄŒKI KLUB " VEO "

21000 NoviSad
ul. B. Å uputa 62
tel/fah 021 504-538

 

 

P R O P O Z I C I J E

NAZIV TRKE:                 OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE

MESTO ODRŽAVANJA:   NOVI SAD

DATUM ODRŽAVANJA:   10. mart 2012. GODINE  (subota)

ORGANIZATOR:                         BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE I BICIKLISTIČKI KLUB "VELO"

DISCIPLINA:                 CIKLO-KROS

KATEGORIJE:               U-13, mladji kadeti, kadeti, juniori, žene, elita, mastersi, cycling for all

TEHNIČKI SASTANAK:               10.03.2012. godine sa početkom u 10,oo sati.

STAZA:                                     Novi Sad,   krug dužine 2500 metara

VREME STARTA:                        11,oo sati

MESTO STARTA i CILJA:             PARK ispred Filozofskog fakulteta

SATNICA:
11,00              mladji kadeti                                                    2 kruga
11,01               žene juniorke                                                  2 kruga
11,02               U-13                                                                 1 krug
11,15               kadeti                                                               4 kruga
11,16               žene elita                                                         4 kruga
11,45               mastersi, cycling for all                                 5 krugova
12,15               elite                                         do        40 minuta
12,16               juniori                                      do        40 minuta

13,00              PROGLAŠENJE POBEDNIKA

Broj krugova će se odrediti na bazi vremena prvog takmičara koji odveze dva kruga. Na kraju trećeg kruga prvom takmičaru će biti naznačeno na pokazivaču koliko krugova ima do kraja, osim u kategorijama gde je to određeno.

BICIKL:                                    Mogu se koristiti bicikli tehničkih karakteristika propisanih tehničkim pravilnikom UCI za ciklo-kros takmičenja. Širina guma ne sme preći 33 mm. Krivi upravljač, kruta viljuška.

Kategorija U-13 i veterani mogu voziti sve vrste bicikala. Takmičar koji je nosilac licence druge takmičarske kategorije ne može nastupiti u kategoriji mastersa ili cycling for all.

OPREMA TAKMIČARA:                Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravan bicikl.

Takmičari su obavezni da na Prvenstvu  Vojvodine startuju i nose jednoobrazne                                                                                                                                           dresove svoga kluba.

PRAVILA TRKE:                         trke se voze po pravilima UCI za ciklo-kros takmičenja i odluka BSV. Takmičari moraju biti registrovani i posedovati licencu BSS za 2012.godinu. Takmičar koji bude stignut za ceo krug od strane vodećeg takmičara mora po prolasku linije cilja napustiti stazu.

POSTROJAVANJE NA STARTU:    Takmičari će se postrojavati tako da se u prvom redu nalaze osam takmičara iz različitih klubova (po redosledu prijavljivanja) ostali članovi ekipe staju u kolonu iza svog takmičara u prvom redu. Sledećih osam klubova postrojavaju se po istom principu iza prethodno postavljenih.

NAGRADE:                                Prva tri takmičara u svakoj kategoriji, posebno za Prvenstvo Vojvodine prva tri takmičara iz klubova sa teritorije APV.

PREKRŠAJI I KAZNE:                 Po pravilniku UCI i odlukama BSV

TROŠKOVI:                               Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada.
PRIJAVE:                                   Prijave treba dostaviti Biciklističkom savezu Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad ili putem fax-a 021/504-538  do petka (09.03.2012.) u 14,oo sati.

E-mail: bsv@neobee.net

PODELA STARTNIH BROJEVA:    na tehničkom sastanku.

NAPOMENA:      Organizator zadržava pravo da takmičenje neće održati ukoliko prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja, 24 sata pre dana održavanja takmičenja, bude niža  od - 5 stepeni. Organizator se obavezuje da sve prijavljene ekipe o neodržavanju obavesti putem telegrama, e-maila ili fax-a.

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija koje se objavljuju najkasnije na Tehničkom sastanku
PREKRŠAJI I KAZNE:                 Po pravilniku UCI i odlukama BSV

P R O P O Z I C I J E

NAZIV TRKE:                 OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE

MESTO ODRŽAVANJA:   NOVI SAD

DATUM ODRŽAVANJA:   10. mart 2012. GODINE  (subota)

ORGANIZATOR:                         BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE

BICIKLISTIÄŒKI KLUB "VELO"

DISCIPLINA:                 CIKLO-KROS

KATEGORIJE:                            U-13, mladji kadeti, kadeti, juniori, žene, elita, mastersi, cycling for all

TEHNIČKI SASTANAK:               10.03.2012. godine sa početkom u 10,oo sati.

STAZA:                                     Novi Sad,   krug dužine 2500 metara

VREME STARTA:                        11,oo sati

MESTO STARTA i CILJA:             PARK ispred Filozofskog fakulteta

SATNICA:

11,00              mladji kadeti                                                     2 kruga

11,01               žene juniorke                                                   2 kruga

11,02               U-13                                                                 1 kruga

11,15               kadeti                                                               4 kruga

11,16               žene elita                                                         4 kruga

11,45               mastersi, cycling for all                                                5 kruga

12,15               elite                                         do        40 minuta

12,16               juniori                                      do        40 minuta

 

13,00              PROGLAŠENJE POBEDNIKA

Broj krugova će se odrediti na bazi vremena prvog takmičara koji odveze dva kruga. Na kraju trećeg kruga prvom takmičaru će biti naznačeno na pokazivaču koliko krugova ima do kraja, osim u kategorijama gde je to određeno.

BICIKL:                                    Mogu se koristiti bicikli tehničkih karakteristika propisanih tehničkim pravilnikom UCI za ciklo-kros takmičenja. Širina guma ne sme preći 33 mm. Krivi upravljač, kruta viljuška.

Kategorija U-13 i veterani mogu voziti sve vrste bicikala. Takmičar koji je nosilac licence druge takmičarske kategorije ne može nastupiti u kategoriji mastersa ili cycling for all.

OPREMA TAKMIČARA:                Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravan bicikl.

Takmičari su obavezni da na Prvenstvu  Vojvodine startuju i nose jednoobrazne                                                                                                                                           dresove svoga kluba.

PRAVILA TRKE:                         trke se voze po pravilima UCI za ciklo-kros takmičenja i odluka BSV. Takmičari moraju biti registrovani i posedovati licencu BSS za 2012.godinu. Takmičar koji bude stignut za ceo krug od strane vodećeg takmičara mora po prolasku linije cilja napustiti stazu.

POSTROJAVANJE NA STARTU:    Takmičari će se postrojavati tako da se u prvom redu nalaze osam takmičara iz različitih klubova (po redosledu prijavljivanja) ostali članovi ekipe staju u kolonu iza svog takmičara u prvom redu. Sledećih osam klubova postrojavaju se po istom principu iza prethodno postavljenih.

NAGRADE:                                Prva tri takmičara u svakoj kategoriji, posebno za Prvenstvo Vojvodine prva tri takmičara iz klubova sa teritorije APV.

PREKRŠAJI I KAZNE:                 Po pravilniku UCI i odlukama BSV

TROŠKOVI:                               Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada.

PRIJAVE:                                   Prijave treba dostaviti Biciklističkom savezu Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad ili putem fax-a 021/504-538  do petka (09.03.2012.) u 14,oo sati.

E-mail: bsv@neobee.net

PODELA STARTNIH BROJEVA:    na tehničkom sastanku.

NAPOMENA:      Organizator zadržava pravo da takmičenje neće održati ukoliko prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja, 24 sata pre dana održavanja takmičenja, bude niža  od - 5 stepeni. Organizator se obavezuje da sve prijavljene ekipe o neodržavanju obavesti putem telegrama, e-maila ili fax-a.

 

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna Propozicija koje se objavljuju najkasnije na Tehničkom sastanku.

BICIKLISTIČKI SAVEZ VOJVODINE                       BICIKLISTIČKI KLUB »VELO«

 

Novi Sad                                                                   NOVI SAD