VESTI
11. 11. 2011.
Ostale aktivnosti

 

 

RASPORED PREDAVANJA  SPECIJALNOG DELA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
TRENERA ZA RAD U BICIKLIZMU

 

Petak          11. novembar
14,00 - 15,30   Teorija sportske grane , predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Teorija sportske grane, predavač Nebojša  Subić

Subota 12.  novembar
14,00 - 15,30   Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić

Petak          18. novembar

15,00 - 16,30   Metodika sportske grane, predavač  Tibor Tarjan
16,30 - 16,40   Pauza
16,40 - 19,00   Metodika sportske grane, predavač  Tibor Tarjan

Subota 19. novembar

14,00 - 15,30   Metodika sportske grane, predavač  Tibor Tarjan
15,30 - 15,40   Pauza
15,40 - 18,00   Metodika sportske grane, predavač  Tibor Tarjan

 

Petak  25. novembar

14,00 - 15,30   Tehnička priprema , predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić

Subota  26. novembar

09,00 - 10,30 Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić
10,30 - 10,40  Pauza
10,40 - 12,00 Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić

14,00 - 15,30   Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Tehnička priprema, predavač Nebojša  Subić

Petak  02. decembra

15,00 - 17,00   Fizička priprema, predavač  Tibor Tarjan
17,00 - 17,15   Pauza
17,15 - 20,00   Fizička  priprema, predavač  Tibor Tarjan

Subota 03. decembar

14,00 - 15,30   Fizička priprema, predavač  Tibor Tarjan
15,30 - 15,40   Pauza
15,40 - 19,00   Fizička priprema, predavač  Tibor Tarjan

Petak  09. decembar

14,00 - 15,30   Taktička priprema, predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Taktička priprema, predavač Nebojša  Subić

Subota 10. decembar

09,00 - 10,30  Taktička priprema, predavač Nebojša  Subić
10,30 - 10,40   Pauza
10,40 - 12,00  Taktička priprema, predavač Nebojša  Subić

14,00 - 15,30   Taktička priprema, predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Taktička priprema, predavač Nebojša  Subić

Petak  16. decembar

14,00 - 15,30   Pedagoška praksa, predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Pedagoška praksa, predavač Nebojša  Subić

Subota 17. decembar

09,00 - 10,30  Pedagoška praksa, predavač Nebojša  Subić
10,30 - 10,40   Pauza
10,40 - 12,00  Pedagoška praksa, predavač Nebojša  Subić

14,00 - 15,30   Pedagoška praksa, predavač Nebojša  Subić
15,30 - 15,40   Pauza
15,45 - 17,00   Pedagoška praksa, predavač Nebojša  Subić