VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Ostale aktivnosti

 

Bečej 09. Aprila 2015.

U svečanoj sali SO Bečej održana je redovna Skupština
biciklističkog saveza Vojvodine.

Skupštini prisustvovalo 16 delegata klubova BSV od ukupno 21. kluba članova BSV
Skupštini takođe prisustvovali  dva člana Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora
kao i predstavnici SO Bečej , novinar radio Pećinci, novinar "Sporta", predsednik Planinarsko biciklističkog društva Vrbas i članovi klubova.

Skupština je počela sa radom u 16,oo sati a završila je sa radom 17,45 sati.