VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Ostale aktivnosti

 

06.03.2013. Jednodnevni seminar u organizaciji

Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Sportskog saveza Vojvodine na kojem je gost bio
g-din Brian Stocks, sportski funkcioner iz Velike Britanije (Honorary Life Vuce President of Britich Gymnastics, Former Advisor - Department of Culture, Media & Sport, Former Board Director - British Olympic Committee, Former Director - Central Council of Physical recreation).
Mesto: Sportski savez Vojvodine, Novi Sad, ulica: Masarikova 25
TEMA: segmentacija PAZAR SPORTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA nekomercijalne SPORTU
UČESNICI: Predstavnici regionalnih sportskih udruženja, sportskih organizacija i sportskih institucija iz Vojvodine
10 - 10,30 časova - Otvaranje i komunikacija sa medijima
10.30 ujutru - 12.00. A.M. Menadžment u sportu - Dobre prakse iz Velike Britanije
12.00 ujutru - 12.30 pre podne - Kafe pauza
12.30 am - 1.30 časova - Diskusija i zaključak radionice