VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Kroz Vojvodinu Through of Vojvodina

36. MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA TRKA " KROZ VOJVODINU " - ELITE

13. Septembar 2014.


NAME OF THE RACE : 36.th TOUR DE VOJVODINA

PLACE AND DATE: 13.september 2014. NOVI SAD
ORGANISATOR: CYCLING UNION OF VOJVODINA
CATEGORY: Elite and Junior
DISCIPLLINES: Road race
LENTH OF ROAD: NOVI SAD - NOVI SAD 133 km
TIME OF START: 14,oo h
PLACE OF START: NOVI SAD - Petrol station "AVIA" st. Put Šajkaškog odreda
PLACE OF FINISH: NOVI SAD - Petrol station "AVIA" st. Put Šajkaškog odreda
TECHNICAL MEETING: In Hotel "Stari krovovi" - Novi Sad 13.09.2014. - 10.00 h
www.hotel-starikrovovi.com

EQUIPMENT OF RIDER: All riders have to put on the helmet of hard materijal.

OFFICE: Office is open from 14,oo h the day before the race until the 22,oo h of the
day when the race in held.

RULES OF RACES: Races are held following the rules of UCI for one day road race,
regulations anddecisions of UCI and following the rules of Cycling federeation of Serbia,
and under thase regulations. The Riders have to be registrated and to be in valid poisession
of licence for 2014. year.

INFRACTIONS AND PENALITIES: Under the UCI regulations.

INSCRIPTIONS: Applications submitted on the prescribed form should be submitted by
05.09.2014.
at the adress of Cycling Union of Vojvodina, Masarikova 25 21000 Novi Sad.
The Applications can be sent to the organiser`s adress, fax ++381 21 504-538 or
e-mail: bsv@neobee.net ; bsv.velo@sbb.rs

DISTRIBUTION OF NUMBERS: Will be done before the technical meeting from 09,oo - 10,oo h.

GENERAL RULES: Taking a part at the start the competitors and the other participents of
the race accept these Regulations and they ride under they own responsibility.The organisator
is not responsible for the acts of participants of the race made toward themself or to the others.

MEDICAL ESCORT: At race there are two medical teams in two
vehicules.

EXPENSES: Organisator provides the expenses of the organisation of the race as well as the
prices - in national money.

Organisator has right to provide special arragements.
Organisator provides, to teams outside of Serbia, the expenses of stay and food from the diner 12. september 2014. till the lunch 13. September 2014. for the teams who makes inscription and confirmation of the inscription at the UCI form until 05.09. 2014.
Conserning the inscriptions comming later we are not able to provide free stay and food. For accomodation and food after the date of inscription we can recommend the official agency of the organisator.
Organisator has right to provide special arragements.

NOTE: Organisator has right to change these regulations and that has to be done not later then
bofore the technical meeting and they have to be in accordence with UCI Regulations.


ИМЕ ТРКЕ : 36. Међународна бициклистичка трка "КРОЗ ВОЈВОДИНУ"
МЕСТО И ДАТУМ: 13.септембар 2014. НОВИ САД
ОРГАНИЗАТОР: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
КАТЕГОРИЈЕ: Елите и Јуниори
ДИСЦИПЛИНА: Друмска трка
СТАЗА: НОВИ САД - НОВИ САД 133 км
ВРЕМЕ СТАРТА: 14,оо ч
МЕСТО СТАРТА: НОВИ САД - БП "АВИА" Пут Шајкашког одреда
МЕСТО ЦИЉА: НОВИ САД - БП "АВИА" Пут Шајкашког одреда
ТЕХНИЧКИ САСТАНАК: Хотел "Стари кровови" - Нови Сад 13.09.2014. - 10.00 ч
www.hotel-starikrovovi.com

ОПРЕМА ТАКМИЧАРА: Сви такмичари су дужни да носе заштитне кациге од тврдог материјала.

КАНЦЕЛАРИЈА: Канцеларија ће бити отворена од 14,оо сати на дан пре трке до 22,оо сата у дану када се трка буде одржала.

ПРАВИЛА ТРКЕ: Трке се возе по Правилнику УЦИ, прописа и одлука БСС и ових Пропозиција. Такмичари морају поседовати лиценце за 2014.годину.

ПРЕКРШАЈИ И КАЗНЕ: У складу са УЦИ правилником.

ПРИЈАВЕ: Доставити до 05.09.2014. године на прописаном формулару на адресу Бициклистичког савеза Војводине ул. Масарикова 25, 21000 Нови Сад Србија.Fax ++381 21 504-538 или E-mail: bsv@neobee.net или bsv.velo@sbb.rs

ПОДЕЛА БРОЈЕВА: Обавиће се пре техничког састанка од 09,оо-10,оо ч.

ОПШТА ПРАВИЛА: Својим стартом и учешћем на трци такмичари прихватају наведена правила и учествују на своју одговорност. Организатор не преузима одговорност за дела учињена такмичарима или која учине учесници према себи или другима.

МЕДИЦИНСКА ПРАТЊА: На трци су обезбедјена два медицинска возила са медицинским особљем.

ТРОШКОВИ: Организатор сноси трошкове организације трке и новчани наградни фонд за пласман, у националној валути.
За клубове ван Србије организатор обезбеђује смештај и исхрану почев од 12.09.2014. са вечером до 13.09.2014. закључно са ручком и то под условом да пријава буде потврђена до 05.09.2014. на прописаном формулару.

Организатор задржава право уговарања посебних аранжмана.

НАПОМЕНА: Организатор има права измена и допуна Пропозиција које ће се пријавити најкасније на Техничком састанку и морају бити у складу са Правилником УЦИ.