VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Finale Å¡kolskog prvenstva Vojvodine

 

 

Sveke godine, tradicionalno , Biciklistički savez Vojvodine organizuje FINALE ŠKOLSKOG PRVENSTVA VOJVODINE U BICIKLIZMU na zatvorenoj kružnoj stazi novosadskog sajma
Prvog dana u okviru sajamske priredbe LORIST. Na Finalu učestvuju predstavnici opština iz
cele Vojvodine. Pojedinci stiču zvanje ŠKOLSKOG ŠAMPIONA VOJVODINE U BICIKLIZMU
Nagrađuju se tri rezultatski  najuspešnije opštine, praktična nagrada Bicikl pehari a za naj uspešniju opštinu PRELAZNI PEHAR.