VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Å kolski biciklizam - Pravilnik


П РА В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛСКИХ БИЦИКЛИСТИЧКИХ

ТАКМИЧЕЊА

1. ОПШТИ ДЕО

1.1

Бициклистички савез Војводине прописује у складу са бициклистичким правилима светске бициклистичке организације УЦИ и свог Правилника о организацији бициклистичких трка Правилник за организацију Школских бициклистичких такмичења.

1.2

Бициклистички савез Војводине је овлашћен да сам или у сарадњи са другим спортским организацијама, школским институцијама, локалним управама и другим заинтересованим правним лицима и појединцима организује школска бициклистичка такмичења.

1.3

Школска бициклистичка такмичења организују се паралелно са школском годином према утврђеним нивоима организације почев од школског, општинског, окружног и покрајинског.

1.4

Бициклистички савез Војводине је оснивач циклуса бициклистичких такмичења ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ за ученике основних и средњих школа на територији покрајине Војводине.

1.5

Овим правилником се утврђују поједине норме и правила за организацију бициклистичких трка ученика основних и средњих школа које нису обухваћене основним Правилником БСВ о организацији бициклистичких такмичења.

1.6

За такмичења која се организују мимо овог Правилника и Правилника БСВ за организацију бициклистичких трка БСВ не преузима никакву одговорност.

1.7

Основни задатак организације бициклистичких такмичења за ученике основних и средњих школа је масовност и контролисан начин коришћења бицикла.

2. НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ

2.1

За сваку организацију бициклистичке трке ученика основних школа важе Пропозиције које је прописао организатор, у складу са овим правилником, верификоване од стране БСВ.
Пропозиције морају бити исте у сваком нивоу такмичења и не могу се мењати у току циклуса.

2.2

Бициклистичка такмичења се организују на кружној стази чија се дужина круга креће од минимално 1000 метара до максимално 2500 метара. Изузетно на основу посебне одлуке БСВ може дати сагласност да се такмичење одржи на стази која није кружна или одступа од задатих дужина.
Број кругова према узрасној категорији одређује организатор уз сагласност лиценцираног лица од стране БСВ задужено за организацију школског такмичења, а на основу норми донесених по одлукама и правилнику БСВ.    .

2.3

За ученике основних и средњих школа организују се бициклистичке трке следећих нивоа:

Школско – трке ученика у оквиру исте школе
Општинско – трке ученика школа са територије исте општине
Окружно – трке квалификованих ученика са општинских нивоа који припадају истом округу
Покрајинско – трке квалификованих ученика са окружних такмичења

2.4

Такмичења се морају одржавати на потпуно обезбеђеној стази на којој саобраћај мора бити обустављен.Организаторједужандаобезбедипотребнарешењаисагласностирадибезбедног одвијања такмичења.

2.5

На сваком такмичењу мора бити присутна санитеска пратња.

2.6

БСВ за свако такмичење верификује судијски колегијум. Чланови Судијског колегијума морају поседовати лиценцу националне бициклистичке федерације. Ради развоја бициклистичког кадра судијском колегијуму могу се одлуком БСВ придружити и судије који немају лиценцу за текућу годину али имају звање бициклистичког судије.

2.7

Такмичари користе своје бицикле за такмичење. Могу се користити бицикли свих марки и типова, технички исправни. Препоручује се употреба заштитне кациге.

2.8

У случају не предвиђених ситуација на стази, изузетно лошег времена, организатор старт такмичења може померити или одложити за нови термин о чему ће учеснике обавестити пре старта.

2.9

Проласком првог такмичара кроз циљ сви такмичари после њега завршавају трку без обзира на број превежених кругова. У случају великог броја такмичара судије имају права да достигнуте такмичаре за цео круг искључе са трке и стазе

3. КАТЕГОРИЈЕ

3.1

За све нивое такмичења такмичари су подељени према следећим узрасним категоријама:

1. категорија - ученици 1. и 2. разреда основне школе
2. категорија - ученици 3. и 4. разреда основне школе
3. категорија - ученици 5. и 6. разреда основне школе
4. категорија - ученици 7. и 8. разреда основне школе
5. категорија - ученици 1. и 2. разреда средње школе
6. категорија - ученици 3. и 4. разреда средње школe
зависно од броја учесника организатор може донети одлуку да сваки разред чини посебну катгорију.

3.2

Девојчице се такмиче заједно са дечацима и подела по узрасним категоријама је иста као код дечака. Организатор може предвидети одвојен старт девојчица од дечака.

.3.3

Обавезно се награђује првих три такмичара и такмичарке у свакој категорији на свим нивоима такмичења.

3.4

Немају права наступа ученици који се активно баве бициклистичким спортом (лиценцирани такмичари) што потврђује бициклистичка лиценца издата од стране националне бициклистичке организације.

4. СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈА

4.1

За школски ниво такмичења дозвољен је старт свима који желе да учествују. За виши ниво такмичења квалификују се ученици који освоје пласман према броју такмичара на циљу.
Од 1 – 20 такмичара на циљу у категорији, првих 5 такмичара по пласману стичу право наступа на вишем нивоу. Од 21 – 40 такмичара у категорији, првих 10 такмичара по пласману стичу право наступа на вишем нивоу. За сваких нових 20 такмичара на циљу повећава се право наступа за нових 5 такмичара по пласману.

4.2

Девојчице улазе у број такмичара на циљу заједно са дечацима али се њихови пласмани, по истом систему као код дечака, рачунају за виши ниво.

4.3

Ученик који је стекао право, на основу пласмана, да наступи на вишем нивоу такмичења, а није у могућности да наступи услед болести или неког другог разлога, дужан је о томе обавестити путем школе или лично организатора. На место тог такмичара (као замена) право наступа има први следећи такмичар у пласману иза оних који су то право пласманом остварили.

4.4

Самоиницијативно мењање ученика који су се квалификовали за виши ниво такмичења од стране школе није дозвољено.

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

5.1

У случају заинтересованости више средина за организацију финалне трке од нивоа Општинског до Покрајинског коначну одлуку доноси БСВ на основу конкурсних пријава.

5.2

Финалну трку Покрајинског првенства Војводине за ученике основних и средњих школа организује искључиво БСВ који може својом одлуком техничку организацију препустити бициклистичком клубу члану БСВ.

5.3

У случају великог броја такмичара по категоризацији наведеној у члану 3.1 овог правилника, могуће је прво организовати квалификациону трку по узрасној категорији, прво нижи разред затим виши разред те након тих одржаних трка организовати финалну трку у којој ће се такмичити по првих двадесет у пласману из зваке квалификоване трке по узрасној категорији

5.4

Постројавање такмичара на финалној трци обавља се према редоследу пријава, а на самом старту такмичари се постављају у колонама тако да у првом реду буде осам такмичара из различитих средина (школа).

6. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

6.1

Бициклистички савез Војводине је искључиви организатор ПОКРАЈИНСКОГ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА.

6.2

За тумачење овог Правилника и правила бициклистичког спорта надлежан је БСВ.

6.3

Саставни део овог Правилника су Пропозиције такмичења


Нови Сад, 1999. година
Бициклистички савез Војводине