VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Ciklo turizam 2010.
P R I J A V A       Z A    U Č E Š Ć E
Na osnovu pozivnog pisma upoznat/a sam sa uslovima  organizacije biciklističke ture

"BICIKLOM  KRAJ  REKA  VOJVODINE " u terminu od 08. do 15. Avgusta 2010.godine

i prijavljujem svoje učešće:IME I PREZIME        : ________________________________________________

MESTO I ADRESA   : ________________________________________________

DATUM ROĐENJA   : ________________________________________________

POSEDUJEM BICIKL :________________________________________________
(navesti marku tip bicikla)

NE POSEDUJEM SOPSTVENI BICIKL : _________________________________
(navesti vrstu bicikla koji želite rentirati)


U _____________________

DANA _________________

PODNOSILAC PRIJAVE


___________________________