VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
CIKLO TURE  2014.

 

P R I J A V A       Z A    U Č E Š Ć E


Na osnovu pozivnog pisma upoznat / a sam sa uslovima  organizacije biciklističke ture

" TRI REGIJE  " u terminu od 02. do 10.  Avgusta  2014.godine

Prijavljujem svoje učešće:

IME I PREZIME        : ________________________________________________

 

MESTO I ADRESA   : ________________________________________________

 

DATUM ROĐENJA   : ________________________________________________

POSEDUJEM BICIKL :________________________________________________

(navesti marku tip bicikla)

NE POSEDUJEM SOPSTVENI BICIKL : _________________________________

(navesti vrstu bicikla koji želite rentirati)

U _____________________

DANA _________________

 

PODNOSILAC PRIJAVE

___________________________