VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
2017. CIKLO TURE

 


P R I J A V A    Z A   U Č E Š Ć E

Prijavljujem svoje učešće za ciklo-turu:

_______________________________u terminu od ______________________.godine

IME I PREZIME : ________________________________________________

MESTO I ADRESA : ________________________________________________

DATUM ROĐENJA : ________________________________________________

POSEDUJEM BICIKL :______________________________________________
(navesti marku tip bicikla)

NE POSEDUJEM SOPSTVENI BICIKL : _________________________________
(navesti vrstu bicikla koji želite rentirati)

U _____________________
DANA _________________

PODNOSILAC PRIJAVE
___________________________