VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
2017. CIKLO TURE

 

ZA 2017. GODINU  PLANIRANE SU DVE CIKLO - TURE

" Aktivan godišnji odmor na biciklu"

 

1. CIKLO TURA se  organizuje u terminu od 17. do 22. Juna 2017.
Kraj voda Vojvodine

2. CIKLO TURA se organizuje u terminu od 29.Jula do 06. Avgusta 2017.
SLOVAČKA - MAĐARSKA - SRBIJA
U godini kada obeležavo 300 godina od dolaska Slovaka na prostore Vojvodine.