VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
2016. CIKLO TURE


P R I J A V A   Z A   U Č E Š Ć E

Prijavljujem svoje učešće za ciklo-turu:

____Od Bele Crkve do Konstance u terminu od 30.Jula do 14. Avgusta 2016.godine

Prijavljujem uplatu kotizacije po uslovima rednog broja ________ u iznosu od _________e
Upoznat/ta sam sa uslovima i prihvatam iste.


IME I PREZIME : ________________________________________________

MESTO I ADRESA : ________________________________________________

DATUM ROĐENJA : ________________________________________________

POSEDUJEM BICIKL :________________________________________________
(navesti marku tip bicikla)

NE POSEDUJEM SOPSTVENI BICIKL : _________________________________
(navesti vrstu bicikla koji želite rentirati)

U _____________________
DANA _________________

PODNOSILAC PRIJAVE
___________________________