VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
2015. CIKLO TURE

 

Nakon više edukativnih radionica za decu, omladinu i građane koje su imale za cilj promociju
biciklizma i pozitivne zdravstvene  apekte aktivnog odmora na biciklu Biciklistilki informativni centar "DUBL" organizuje još jednu promotivnu  ciklo turu . "Upoznaj sebe na biciklu" od Novog Sada do Balatona i na povratku do Sombora.  Turu čini 20 učesnika koji će se na svom putu upoznati sa istorijskim, kulturnim i turističkim potencijalima  mesta kroz koje prolaze. Na tom putu upoznaćemo se sa drugim ciklo turistima , prezentovati  ciklo ture koje se organizuju u našoj zemlji  i pozvati da obiđu našu zemlju koja ima mnogo atraktivnih turističkih destinacija pogotovo za ciklo turiste tim pre što se nalazimo na koridoru EURO VELO 6 (Dunav) i EURO VELO 11 ( Tisa).

0 dan Apatin  Banja Junaković
1. dan Sombor - Davod
2. Davod - Seksard
3. Seksard - Tamaši
4. Tamaši - Balaton
5. dan Balaton
6. dan Balaton Kapošvar
7. dan Kapošvr - Peću
8. Dan Peću - Mohač
9. dan Mohač - Sombor

10 dana  9 noćenja  iukupno 478 km.

Polazak za Apatin  iz Novog Sada je 31.07. ( petak )  u 12,oo sati "