VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Cikclo turizam | Bike Tourism

 

Aktivni godišnji odmor na biciklu     


Imajući u vidu ekspanziju primene bicikla u svetu na polju poslovnog-zdravstvenog i rekreativnog pogleda, u čemu prednjače najrazvijenije države, lako je izvesti zaključak: vreme bicikla polako ali sigurno dolazi i kod nas.

Korene koje primena bicikla ima u našim sredinama samo treba probuditi i pravilno kanalisati , kroz edukaciju, prvenstveno dece i omladine , naravno, i starije populacije, koja je to propustila.
To će neminovno izvesti pojedince , grupe i porodice u prirodu , samim tim stvoriti situaciju da je upoznamo, zavolimo , negujemo i štitimo od negativnih uticaja i zagađivanja.

U razvijenim zemljama, gde je kultura korišćenja bicikla na daleko višem nivou, svedoci smo sve češćeg provođenja aktivnih godišnjih odmora na biciklu. Organizacija obilaska sredina, prirodnih i kulturnih znamenitosti biciklom nesporno podiže stanje duha, kriterijume pravih vrednosti , čiste i zaštićene prirodne sredine.

Bicikl nam pruža mogućnost da se družimo sa prirodom , uživamo u njoj, a što je najvažnije, da nijednog momenta ne narušavamo i ne ugrožavamo njenu harmoniju i lepotu.

Zato, pre nego što okrenete ključ u automobilu razmislite da li je to baš neophodno.

Možda bi okretanje pedala pokrenulo vaš organizam, svežina otvorenog prostora sigurno Vas lično ispunila pozitivnom energijom i, što je jako, jako važno, nećete biti još jedan zagađivač sredine u kojoj živite pre svega vi i vaša porodica.

U biciklu je budućnost, srećan put...