Ciklo turizam / Bike tourism

Aktivnih odmora na biciklu

Imajući u vidu  ekspanziju primene bicikla u svetu  na polju poslovnog-zdravstvenog i rekreativnog pogleda,  u čemu prednjače najrazvijenije države, lako je  izvesti zaključak:  vreme bicikla polako ali sigurno dolazi i kod nas.

Korene koje primena bicikla ima u našim sredinama samo treba probuditi  i pravilno kanalisati , kroz  edukaciju  prvenstveno dece i omladine , naravno i starije populacije koja je to propustila.

To će neminovno izvesti pojedince , grupe i porodice u prirodu , samim tim stvoriti situaciju da je upoznamo, zavolimo , negujemo i  štitimo od negativnih uticaja i zagađivanja.

U razvijenim zemljama gde je kultura korišćenja bicikla na daleko višem nivou  svedoci smo sve češćeg provođenja aktivnih  godišnjih odmora na biciklu. Organizacija obilaska  sredina, prirodnih i kulturnih znamenitosti  sa biciklom nesporno podiže stanje duha kriterijume pravih vrednosti ,  čiste i zaštićene prirodne sredine.

Bicikl  nam pruža mogućnos  da  se družimo  sa prirodom , uživamo u njoj    a što je najvažnije da nijednog momenta ne narušavamo i ne ugrožavamo njenu harmoniju i lepotu.

Zato pre nego što okrenete ključ u automobilu razmislite da li je baš to neophodno.

Možda bi okretanje pedala  pokrenulo vaš organizam , svežina  otvorenog prostora sigurno Vas lično ispunila pozitivnom energijom i što je jako, jako važno nećete biti još jedan  zagađivač sredine u kojoj  živite pre svega vi i vaša porodica.

U biciklu je budućnost, srećan put…

U CILJU PROMOCIJE CIKLO TURIZMA BICIKLISTIČKI SAVEZ AKTIVNO UČESTVUJE U ORGNANIZACIJI  PROMOTIVNIH CIKLO TURA

U JUNU MESECU – Promotivna ciklo-tura po Vojvodini

U AVGUSTU MESECU – Promotivna ciklo-tura povezivanje regiona iz stranih zemalja sa Vojvodinom i Novim Sadom.